Kontakt

E-mail: rejsy@basonianka.pl

Telefon: +48 601 841 358

Można też się na nas natknąć w Przystani AZS na końcu Bulwaru Filadelfijskiego.

Czerwonym znacznikiem zaznaczono Przystań AZS

Czerwonym znacznikiem zaznaczono Przystań AZS